Cogito

 • Amerikan Cinneti

  Amerikan Cinneti

  Zeynep Atikkan

  Kitap; her şeyin birbirine karıştığı, hızla değiştiği bir süreci (Soğuk Savaş – Küreselleşme süreci) toparlıyor, hafıza tazeliyor da denebilir.
  DETAY
 • Mozart'tan Madonna'ya

  Mozart'tan Madonna'ya

  Peter Wicke

  Mozart’tan Madonna’ya kitabında, dünyanın ilk Rock profesörü Peter Wicke, eğlence müziğinin köklerine inerek toplumda yükselişini araştırıyor.
  DETAY
 • Su ve Düşler

  Su ve Düşler

  Gaston Bachelard

  Ruhbilimden şiire, modern fizikten modern kimyaya, pek çok alanda kalem oynatan Gaston Bachelard, bu kez “suyun ruhçözümlemesi” üzerine eğiliyor...
  DETAY
 • Karşı Ateşler

  Karşı Ateşler

  Pierre Bourdieu

  Karşı Ateşler, günümüz sosyolojisinin temel kuramcılarından Pierre Bourdieu’nün (1930-2002), “küreselleşme” adı altında sanatın, kültürün, medyanın, yaşamın işgal edildiği bir dünyada direnme yolları üzerine yazı, söyleşi ve bildirilerinden oluşuyor.
  DETAY
 • Popüler Kültür ve Yüksek Kültür

  Popüler Kültür ve Yüksek Kültür

  Herbert J. Gans

  Kültürel eşitlik, sınıf ayrımı ve kent kültürü gibi konulardaki çalışmalarıyla tanınan Gans, Popüler kültürle yüksek kültür arasındaki ilişkinin ve çelişkinin bir çözümlemesi yapıyor.
  DETAY
 • XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 - Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 - Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler

  Mehmet Rifat

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler; 2. Temel Metinler.
  DETAY
 • XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2 - Temel Metinler

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 2 - Temel Metinler

  Mehmet Rifat

  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler; 2. Temel Metinler. İlk cilt, hem doğrudan doğruya dilbilim ile göstergebilimde hem bu alanlarla yakından bağlantılı anlatıbilim, yorumbilim, yazınsal eleştiri, yazınbilim, alımlama estetiği, yapıbozucu eleştiri, çeviribilim, vb’nde ayrıntılı bir biçimde tanıtmayı, tartışmayı, değerlendirmeyi amaçlıyor.
  DETAY
 • Tarihin İlkeleri

  Tarihin İlkeleri

  R. G. Collingwood

  Collingwood’un başlıca felsefi girişimi olarak gördüğü Tarihin İlkeleri, onun entelektüel birikiminin nihai ürünü olarak değer kazanıyor.
  DETAY
 • Göstergebilimsel Serüven

  Göstergebilimsel Serüven

  Roland Barthes

  Bu kitap, dünyadaki her çeşit anlamlı bütünü, insanı kuşatan yoğun ve karmaşık anlatılar evrenini daha iyi kavramamızı sağlayacak bir bilim dalının, göstergebilimin Roland Barthes tarafından yaşanan özgün ve özgür bir serüvenini sergiliyor.
  DETAY
 • Geleneksel ve Eleştirel Kuram

  Geleneksel ve Eleştirel Kuram

  Max Horkheimer

  Frankfurt Okulu’nun temsilcilerinden Max Horkheimer’in seçme makaleleri birarada.
  DETAY
 • Felsefe ve Felsefî Mantık Yazıları

  Felsefe ve Felsefî Mantık Yazıları

  Teo Grünberg

  Bir yaşamöyküsü özelliğini de taşıyan kitap, ülkemizin çağdaş düşünce geçmişine tanıklık etmemiz sağlıyor.
  DETAY
 • Bir Gazetenin Tarihi: Akşam

  Bir Gazetenin Tarihi: Akşam

  Nurhan Kavaklı

  Yapı Kredi Yayınları, Cumhuriyet gazetesinin ardından şimdi de Türkiye’nin yaşayan en eski gazetesi Akşam’ın tarihini kitaplaştırdı.
  DETAY
 • Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen Yaşamı, Eylemi, Öğretisi

  Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen Yaşamı, Eylemi, Öğretisi

  Rona Aybay

  Rona Aybay’ın Robert Owen kitabı, ilk yayınlanışından otuz beş yıl sonra, bir kez daha okurun karşısına çıkıyor.
  DETAY
 • Yazın Kuramı / Rus biçimcilerinin metinleri

  Yazın Kuramı / Rus biçimcilerinin metinleri

  Tzvetan Todorov

  Başlangıçta öncü sanat akımı fütürizm ile birlikte hareket eden yeni bir yazınsal eleştiri anlayışının geliştiği yıllar.
  DETAY
 • Başkalık Deneyimi - Kıta Avrupası Felsefesi Üzerine Denemeler

  Başkalık Deneyimi - Kıta Avrupası Felsefesi Üzerine Denemeler

  Zeynep Direk

  Zeynep Direk, ‘başkalık deneyimi’ sorusunu ırk, kültürel başkalık, toplumsal cinsiyet, cinsiyet farklılığı sorularıyla ilişkilendiriyor.
  DETAY
 • Gazzali ve Şüphecilik

  Gazzali ve Şüphecilik

  İbrahim Agâh Çubukçu

  Yazar, Yunan ve İslam şüphecilerini gözden geçirerek, Gazzali'nin şüpheciliğini ve iman yönteminin özgün yanlarını ele alıyor, ve - Gazzali'nin ve birçok batılı, Doğulu bilginin yapıtlarına dayanarak- bazı Batılı düşünürleri de etkilediğini kanıtlıyor.
  DETAY
 • Sartre Sartre'ı Anlatıyor - Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi

  Sartre Sartre'ı Anlatıyor - Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi

  Jean-Paul Sartre

  Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi Michel Contat ile Söyleşi
  DETAY
 • İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  Hubert Reeves

  Hubert Reeves, evren saati ilk saniyeyi gösterdiğinde neler olup bittiğini araştırırken, milyarlarca derecelik sıcaklıklara doğru bir keşif gezisine çıkarıyor bizi.
  DETAY
 • Postmodernist Kültür - Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş

  Postmodernist Kültür - Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş

  Steven Connor

  "Geri dönülen 'geçmiş'in modernizm 'geleneği' olması durumunda (postmodernist girişimlerin birçoğunda olduğu gibi), bu gelenekle 'eleştirel ilişki'mizin onun gizli bir tekrarından başka bir şey olup olmadığını nasıl bilebiliriz?
  DETAY
 • Akdeniz’in Kitabı

  Akdeniz’in Kitabı

  Predrag Matvejevic

  Yugoslavya'daki kardeş kavgasına karşı çıktığı için 'sürgün ve sığınma' yeri olarak gördüğü Avrupa'ya yerleşen, Uluslar arası P.E.N. Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Predrag Matvejevic, Akdeniz'in Kitabı'nda anılarının ve düşlerinin eşliğinde Akdenizli kimliğinin izini sürüyor.
  DETAY