Cogito

 • Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunları

  Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunları

  Mehmet Rifat

  Bu kitapta göstergebilimci ve eleştirmen Mehmet Rifat’ın birbirini bütünleyen iki yapıtı yer alıyor: Mehmet Rifat’ın göstergebilimsel araştırmalarının ikinci evresini sunan Homo Semioticus ve daha kuramsal, göstergebilimsel metin incelemesinden örnekler de bulunabilecek olan Genel Göstergebilim Sorunları.
  DETAY
 • İlk Modernler - Yirminci Yüzyıl Düşüncesinin Kökenlerine İlişkin Profiller

  İlk Modernler - Yirminci Yüzyıl Düşüncesinin Kökenlerine İlişkin Profiller

  William R. Everdell

  O zaman diliminden günümüze dek geçerliliğini koruyan Modernizmin doğuşu ve tüm önemli figürlerinin öyküsü titiz bir çalışmayla kaleme alındı.
  DETAY
 • Ben ve Biz - Postmodern İnsanın Psikanalizi

  Ben ve Biz - Postmodern İnsanın Psikanalizi

  Rainer Funk

  Ülkemizde de bir dönem yaygın olarak okunan ve benimsenen Erich Fromm 1940’lı yıllarda Batılı toplumlara damgasını vuran “pazarlamacı karakter”den söz ediyordu.
  DETAY
 • Psikanalizin İçinden

  Psikanalizin İçinden

  Bella Habip

  Psikologlar, mesleklerini bir nevi teknisyenlik şeklinde anlamlandırıp, zekâ ve kişilik testleriyle yetinebilir, kendilerini salt o testlerden elde ettikleri sonuçları hekime iletmekle mükellef sayabilirler.
  DETAY
 • Cinsiyetli Olmak

  Cinsiyetli Olmak

  Zeynep Direk

  Cinsiyetli Olmak, 2005 baharında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta yapılan feminist etkinliklerden doğan makalelerden oluşan bir derleme.
  DETAY
 • Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma

  Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma

  Teo Grünberg

  Teo Grünberg, Epistemik Mantık Üzerine Bir Araştırma’da doktora tezi Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme’de ortaya koymuş olduğu genel yöntemi “Bilgi” kavramına uyarlamaktadır.
  DETAY
 • Bölünmüş Batı

  Bölünmüş Batı

  Jürgen Habermas

  “Yanlışa düşmeyin, Amerika Birleşik Devletlerinin normatif otoritesi harap olmuş durumda!”
  DETAY
 • Zaman ve Anlatı 1 - Zaman Olayörgüsü Üçlü Mimesis

  Zaman ve Anlatı 1 - Zaman Olayörgüsü Üçlü Mimesis

  Paul Ricœur

  Fransız felsefeci ve yorumbilimcisi Paul Ricœur’ün anlatı yorumbilimi alanındaki başyapıtı olarak nitelendirebileceğimiz Zaman ve Anlatı, Türkçe’de dört cilt olarak yayımlanacak.
  DETAY
 • Bütün Eserleri - Kitaplar 1

  Bütün Eserleri - Kitaplar 1

  Ziya Gökalp

  Ünlü Türk düşünürü ve sosyolog Ziya Gökalp, doğumunun 130. yıldönümünde adına yaraşır bir kitap projesiyle yeniden hatırlanıyor.
  DETAY
 • Kamusal Şeyler, Özel Şeyler

  Kamusal Şeyler, Özel Şeyler

  Raymond Geuss

  Siyaset kuramının en önemli ayrımlarından biri olan kamusal / özel ayrımı özellikle liberal kuramcılara göre gayet net bir ayrımdır.
  DETAY
 • Yaşama Felsefesi

  Yaşama Felsefesi

  Nermi Uygur

  Beden, gönül, kafa olarak tüm insanı, toplum ve kültür evrenindeki pekçok dolambaçlı ilişkileriyle Nermi Uygur'ca kavramaya yönelen bir başucu kitabı.
  DETAY
 • Dilin Gücü

  Dilin Gücü

  Nermi Uygur

  'Nermi Uygur’dan sıkı bir türkçe dersi.'
  DETAY
 • Çokkültürcülük: Tanıma Politikası

  Çokkültürcülük: Tanıma Politikası

  Charles Taylor

  Liberal demokratik yönetimler, bir toplum içindeki farklı kültürel gelenekleri ve onların değerlerini tanımalı mı?
  DETAY
 • Din ile Bilim

  Din ile Bilim

  Bertrand Russell

  Kör inançla us, duygusal değerle gerçek değer arasındaki kesin ayrımın bilincine varılmadıkça gerçek anlamda bir ilerlemenin mümkün olmayacağını gösteriyor.
  DETAY
 • Daha İyi Bir Dünya Arayışı - Son Otuz Yılın Makaleleri ve Bildirileri

  Daha İyi Bir Dünya Arayışı - Son Otuz Yılın Makaleleri ve Bildirileri

  Karl R. Popper

  Fakat her şeyi yok eden savaştan bizleri koruyabilecek bir dünya devleti kurabilmek için, yeterli etik olgunluğa ulaşamamışız.”
  DETAY
 • Avcılık Üstüne

  Avcılık Üstüne

  José Ortega y Gasset

  İspanyol düşünür Ortega Y Gasset'in ava çıkmak, avlamak, av olmak, kavramlarına derinlemesine bakışı- Sevgi Üstüne'yle birlikte okunabilir.
  DETAY
 • Ansiklopedi - ya da bilimler, sanatlar ve zanaatlar açıklamalı sözlüğü

  Ansiklopedi - ya da bilimler, sanatlar ve zanaatlar açıklamalı sözlüğü

  D'Alembert, Denis Diderot

  Gelmiş geçmiş en önemli ansiklopedi, modern ansiklopedilerin babası, seçme maddeleriyle 200 yıl sonra ilk kez Türkçede. Özgün baskıdaki özgün görsel malzemeden geniş çapta yararlandığımız bir 'özel kitap'.
  DETAY
 • Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza

  Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza

  Tülin Bumin

  DETAY
 • Tam Ekran

  Tam Ekran

  Jean Baudrillard

  Biz bu kitapta ecran'ın "perdeleme, gölgeleme" işlevini göz önüne almak yerine, ele alınan konular açısından, bilgisayarlar dilinde kullanılan terimi, yani Tam Ekran'ı yeğledik.
  DETAY
 • Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme

  Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme

  Teo Grünberg

  Ülkemizde pek çok düşünce insanının yetişmesine katkıda bulunan Teo Grünberg’in 1963 yılında kaleme aldığı doktora tezi Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme “anlam” kavramı ile felsefe arasındaki göbek bağını örneklerle belgeleyen bir çalışma.
  DETAY