Cogito

 • Doğumunun 100. Yılında Hannah Arendt

  Doğumunun 100. Yılında Hannah Arendt

  Doğumunun Yüzüncü Yılında Hannah Arendt, düşünürün yüzüncü doğum yılı olan 2006 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğin metinlerinden oluşuyor.
  DETAY
 • Felsefe El Kitabı

  Felsefe El Kitabı

  Selahattin Hilav

  Felsefe, yeni gerçeklere açık olan, onları irdeleyen ve eleştiren; her konuyu kökünden ele alarak aydınlığa kavuşturmak isteyen derinlemesine düşüncenin çabasıdır.
  DETAY
 • Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2009

  Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2009

  Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin (The International Journal of Psychoanalysis-IJP) bir yıl içinde yayımlanan makale seçkilerinden oluşturulan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Portekizceden sonra nihayet Türkçede.
  DETAY
 • Isaiah Berlin'le Konuşmalar

  Isaiah Berlin'le Konuşmalar

  Isaiah Berlin

  Adalet ve merhamet, bilgi ve mutluluk çatışır.
  DETAY
 • Zaman ve Anlatı 2 - Tarih ve Anlatı

  Zaman ve Anlatı 2 - Tarih ve Anlatı

  Paul Ricœur

  Tarih ve Anlatı altbaşlığını taşıyan bu ikinci ciltte, P. Ricœur zaman ve olayörgüsü (anlatı) arasındaki ilişkiyi yorumlarken, öykülemeye karşı çıkan tarih yazarları ile öykülemeye ağırlık veren tarih yazarlarının görüşlerini tartışıyor.
  DETAY
 • Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi

  Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi

  Jean-Noël Jeanneney

  Haberlerin biçimlendirilişini ve dolaşımını; özgürlük mücadelelerini; medya-kamuoyu-iktidar ilişkilerini ve daha pek çok konuyu inceliyor "Medya Tarihi".
  DETAY
 • Çeviride Modern Olan - Şehir ve Konutta Türk-Alman İlişkileri

  Çeviride Modern Olan - Şehir ve Konutta Türk-Alman İlişkileri

  Esra Akcan

  Bir çevirinin tarihi yazılırken mimarlığın iç içe geçmiş tarihlerinin altı çiziliyor ve bunun uzantısında “Batılı” ve “Doğulu” arasındaki radikal başkalık, eşölçülmez fark gibi öncüller reddediliyor.
  DETAY
 • Açıklık - İnsan ve Hayvan

  Açıklık - İnsan ve Hayvan

  Giorgio Agamben

  Açıklık: İnsan ve Hayvan’da “her defasında ve her bireyde insani ve hayvani olanı, doğayı ve tarihi, hayatı ve ölümü” etkileyip insani olanı üreten, insanın insanlığıyla hayvanlığını hem birbirinden ayıran hem de birbirine yakınlaştıran kritik eşik sorgulanıyor.
  DETAY
 • Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’ye Evet

  Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’ye Evet

  Michel Rocard

  Fransa'da 1988-1991 yılları arasında görev yapan eski başbakanlardan Michel Rocard, Avrupa Birliği Yolunda / Türkiye’ye Evet adlı çalışmasında, AB’nin ve Türkiye’nin niçin birbirlerine muhtaç olduklarını anlatıyor.
  DETAY
 • Garbiyatçılık - Düşmanlarının Gözünde Batı

  Garbiyatçılık - Düşmanlarının Gözünde Batı

  Ian Buruma, Avishai Margalit

  Garbiyatçılık - Düşmanlarının Gözünde Batı
  DETAY
 • Aritmetiğin Temelleri

  Aritmetiğin Temelleri

  Gottlob Frege

  Matematiğin mantığın uygulama alanı olduğu görüşünden hareketle matematiğin, mantığın aksiyomatik sistemi üzerine kurulabileceğini düşünen Frege, bu çalışmasında aritmetiğin temelleri üzerine felsefi çalışmaları için bir mantık sistemi geliştirmiştir.
  DETAY
 • Hayali Diller

  Hayali Diller

  Marina Yaguello

  Marina Yaguello Hayali Diller’de edebiyattan sinemaya, oyundan inanca dek uzanan bir labirentte dil yaratıcılığının izlerini sürüyor.
  DETAY
 • Medyada Şiddet Efsanesi - Eleştirel Bir Giriş

  Medyada Şiddet Efsanesi - Eleştirel Bir Giriş

  David Trend

  David Trend, farkında olsak da olmasak da gündelik hayatımızın tam ortasında duran şiddet konusuna medya çerçevesinden farklı ve ufuk açıcı bir bakış sunuyor.
  DETAY
 • Freud Konuşmaları

  Freud Konuşmaları

  Freud Konuşmaları, Sigmund Freud’un 150. doğum yılı olan 2006’da, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın, Sermet Çifter Salonu’nda düzenlediği bir etkinlik dizisinin kayıtlarından oluşuyor.
  DETAY
 • Entelektüeller ve Eylem / düşünceler - tartışmalar - söyleşiler

  Entelektüeller ve Eylem / düşünceler - tartışmalar - söyleşiler

  Selahattin Hilav

  Entelektüeller ve Eylem, Selahattin Hilav’ın dünya görüşünü, edebiyat alanına getirdiği felsefi bakış açısını, kavramlar konusundaki duyarlı tutumunu farklı bağlamlarda yansıtan yazılar, söyleşiler ve tartışmalardan oluşuyor.
  DETAY
 • Saman Köpekler - İnsanlar ve Diğer Hayvanlar Üzerine Düşünceler

  Saman Köpekler - İnsanlar ve Diğer Hayvanlar Üzerine Düşünceler

  John Gray

  Saman Köpekler’in merkezine insan bencilliğinin ve buna bağlı dünya görüşlerinin aşılması gerektiği fikrini yerleştiren Gray, kışkırtıcı gelecek öngörüleri eşliğinde sıradışı bir modern zamanlar okuması sunuyor.
  DETAY
 • Terör Günlerinde Felsefe - Jürgen Habermas ve Jacques Derrida ile Diyaloglar

  Terör Günlerinde Felsefe - Jürgen Habermas ve Jacques Derrida ile Diyaloglar

  Terör Günlerinde Felsefe, 11 Eylül saldırıları sırasında New York’ta bulunan Giovanna Borradori’nin, saldırıdan hemen sonra tasarlayıp, birkaç hafta sonra hayata geçirdiği bir söyleşi projesinin ürünü.
  DETAY
 • Anayasal Gelişme Tezleri

  Anayasal Gelişme Tezleri

  Bülent Tanör

  Bülent Tanör'ün 1977 Yunus Nadi Yarışmasına katılmak için yazdığı Anayasal Gelişme Tezleri 100 yılı aşkın bir süreyi kapsayan anayasal gelişmelerimiz konusunda önerilmiş çözümlerin bir dökümünü sunuyor.
  DETAY
 • Rüya Kayıtları

  Rüya Kayıtları

  Theodor W. Adorno

  Rüyaların felsefesini yapmak, psikanalize soyunmak ya da sadece Adorno’nun rüyalarını dinleyip canlandırmak okura kalıyor.
  DETAY
 • Bugünün Dünyasını Anlamak İçin Yeni Bir Paradigma

  Bugünün Dünyasını Anlamak İçin Yeni Bir Paradigma

  Alain Touraine

  Eski paradigmalar dünyanın fethine yönelikti, yenisi baştan aşağı kendimizle ilgili. Bu arada, erkeklerin yönettiği bir dünyanın parçalanıp dağıldığını gözlemlerken, bir yandan da bir kadınlar toplumuna giriyoruz.
  DETAY