Cogito

 • Sanat Yapıtı

  Sanat Yapıtı

  Béatrice Lenoir

  Platon'dan Merleau-Ponty'ye, klasiklerden romantizme, Balzac'tan modernlere yapıtın estetik ve yargıyla ilişkisi, yaratıcılık ve deha, oyun, öykünme ve yaratım gibi kavramlar alıntılarla irdeleniyor. Konunun uzamanları ve meraklılar için...
  DETAY
 • Tepeden Dibe Borsalar

  Tepeden Dibe Borsalar

  Kenan Bulutoğlu

  Her üç ciltte de yazarın mesajı bir roman gibidir, vardığı sonuçlar ise aklın dostu.
  DETAY
 • Zümrüt Ayna

  Zümrüt Ayna

  A. M. Celâl Şengör

  Bu kitapta bilimin ışığı; antik çağ düşünürlerinden Fransız İhtilali’ne, evrim kuramından C-47 uçaklarına, YÖK’ten Anadolu-Avrupa ilişkilerine kadar hayatı –neredeyse bütünüyle– kapsayan bir alana...
  DETAY
 • Kamu Ekonomisine Giriş

  Kamu Ekonomisine Giriş

  Kenan Bulutoğlu

  Türkiye’de birkaç kuşak, ekonominin kurucu ve tamamlayıcı parçası olarak devleti bu kitaptan öğrendi.
  DETAY
 • 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku

  1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku

  Necmi Yüzbaşıoğlu

  Bülent Tanör ve Necmi Yüzbaşıoğlu'nun ortaklaşa yazdıkları 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, bir askerî müdahalenin ürünü olan 1982 Anayasasını temel alarak Anayasa Hukukumuzun oluşum mantığını irdeliyor.
  DETAY
 • Toplumu Savunmak Gerekir

  Toplumu Savunmak Gerekir

  Michel Foucault

  Michel Foucault'nun1976 yılında verdiği derslerin notlarından oluşan Toplumu Savunmak Gerekir, iktidar ilişkilerini çözümleme yolunda savaş modelinin yerindeliğini araştırıyor.
  DETAY
 • Türkiye'de Çağdaşlaşma

  Türkiye'de Çağdaşlaşma

  Niyazi Berkes

  Alanındaki en nitelikli tarih incelemesi diyebileceğimiz bu önemli çalışma, okurun Türkiye'nin bugününü belli işaret noktalarından hareketle okumasını sağlayacak, daha sağlıklı değerlendirmeler için bir çıkış noktası oluşturacaktır.
  DETAY
 • Dil Hapishanesi

  Dil Hapishanesi

  Fredric Jameson

  Dil Hapishanesi, yeni başlayanlar kadar uzmanlar için de albenisi olan bir kitap.
  DETAY
 • Kültür Kıtası Atlası / Kültür, İletişim, Demokrasi

  Kültür Kıtası Atlası / Kültür, İletişim, Demokrasi

  Aydın Uğur

  Aydın Uğur yazılarını 1991'de derlediğinde, toplumumuzun günlük alışkanlıkları ve zihniyet kalıpları henüz yeniydi, keşfedilmemişti.
  DETAY
 • Doğrusu / "Milliyet"ten 100 Yazı

  Doğrusu / "Milliyet"ten 100 Yazı

  Talât Sait Halman

  Yazdıklarını bildik "gazete pazısı" kapsamının çok dışına taşıyan süreklilik özelliğini parlak bir sezgiyle pekiştiren Halman, yaşadığımız çağın baş döndüren değişim süreçlerine zengin birikimine dayanan bakışıyla tanıklık; insanlığın iki kutuplu gerçekliğinin gerilimine de bir sözle işaret ediyor: "Umutlarımız arttıkça umutsuzluğumuz artıyor."
  DETAY
 • Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler

  Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler

  Jean-Claude Carriére

  Her binyıl dönüşünde büyük bir değişiklik ya da kıyamet beklentisine girmek bir geleneğe dönüşmüş nerdeyse. Kutsal kitaplar "zamanın sonu", kıyamet üzerine metinlerle dolu.
  DETAY
 • Yalanla Yaşamak - Tercih Çarpıtmasının Toplumsal Sonuçları

  Yalanla Yaşamak - Tercih Çarpıtmasının Toplumsal Sonuçları

  Timur Kuran

  Timur Kuran, kitabında, birbirinden şu ya da bu ölçüde bağımsız olarak gelişmiş bulgu ve yaklaşımların bileşiminden yola çıkarak bir kuram oluşturuyor.
  DETAY
 • Tencere Kapak

  Tencere Kapak

  Turhan Ilgaz

  Gazeteciliği ve Fransızcadan yaptığı çevirilerle tanınan Turhan Ilgaz, Tencere Kapak'ta 21. yüzyılın başındaki Türkiye'nin medya-siyaset ilişkilerine bakıyor.
  DETAY
 • Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak / Siyaset Kuramı Yazıları

  Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak / Siyaset Kuramı Yazıları

  Jürgen Habermas

  “Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak, kültürler arasında “öteki”ne yaşama alanı açmak ve bireylerin eşit haklarla bir arada yaşaması üzerine düşünmek için...
  DETAY
 • 11 Eylül / Bir Saldırının Yankıları

  11 Eylül / Bir Saldırının Yankıları

  DETAY
 • Kavramlar ve Bağlamlar Arasında / 20. Yüzyıl Düşünürleriyle Söyleşiler

  Kavramlar ve Bağlamlar Arasında / 20. Yüzyıl Düşünürleriyle Söyleşiler

  Cem Akaş

  Kavramlar ve Bağlamlar Arasında; Fredric Jameson, Jürgen Habermas, Alain Tourain, Claude Levi-Stausse, François Hartog, Cyril Mango gibi 20. yüzyıl düşünce yapısına yön veren önemli düşünürlerin Cogito'da yayımlanmış seçme yazılarına yer veriyor.
  DETAY
 • İnsan Hakları

  İnsan Hakları

  Hazırlanan kitapta, "Temel Hak ve Özgürlükler" ile "İnsan Haklarının Korunması" ana başlıkları altında, on yedi uzman hukukçu yalın bir dille ele aldıkları konuyu ayrıntılarıyla anlatıyor.
  DETAY
 • Martin Heidegger / Anılar ve Günlükler

  Martin Heidegger / Anılar ve Günlükler

  Frédéric de Towarnicki

  Towarnicki, Heidegger'in çağdaşlarıyla ilişkilerine de değinmeden geçmiyor...
  DETAY
 • Hegel Felsefesine Giriş

  Hegel Felsefesine Giriş

  Alexandre Kojève

  Selahattin Hilav'ın, Kojève'in ünlü Hegel'i Okumaya Giriş adlı kitabından seçerek yetkin ve titiz bir çalışma sonucunda Türkçeye kazandırdığı metinler, okura felsefe tarihinin en güç anlaşılan filozofu sayılabilecek Hegel'in "ruhuna" yaklaşma olanağı sunuyor.
  DETAY
 • Ekolojik Yeni Düzen

  Ekolojik Yeni Düzen

  Luc Ferry

  İnsan dışındaki doğanın, örneğin ağaçların, bitkilerin, toprağın, hayvanların yaşama hakları, ilişkiler hukuku var mıdır? Varsa bunları kim düzenleyecektir ve ne adına?
  DETAY